Szociális és kegyeleti hírek

Tájékoztatás a szociális és kegyeleti ügyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

 

1./ Az egészségügyi szolgáltatásokról:

Az Állami Egészségügyi Központ szolgáltatásait a nyugállományú katona, özvegye, élettársa, valamint az általa eltartott gyermekei jogosultak igénybe venni.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges igazolások a következők:

Katonák részére „Katonai nyugdíjas igazolvány”, hozzátartozóik részére a jogosultság igazolása, amelyet 2009. november hó 5-e óta 3 éves érvényességgel ad ki a Hadkiegészítő Parancsnokság

Honvédségi nyugdíjas köztisztviselők, kinevezett polgári alkalmazottak, közalkalmazottak részére az igényjogosultságba vételhez szintén igazolás szükséges, mely igazolásért a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Központi Irattárához kell fordulni.

Cím: Budapest VII. Verseny utca 12.   Keleti pályaudvar közvetlen közelében található.

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 08.30-12.00-ig és 13.30-15.30-ig.

Telefonszám:06/1- 212-4430

Az igazolással a Hadkiegészítő Parancsnokságot kell fel keresni, ahol szerződéskötés után állítják ki az Állami Egészségügyi Központba történő jogosultságról szóló igazolást, mely már visszavonásig érvényes.


HM Egészségügyi Intézmények:
HM Állami Egészségügyi Központ / Honvéd Korház /
Rehabilitációs Intézet. Budapest XII. Szanatórium utca 2/a.
Balatonfüredi Szanatórium
Hévízi Szanatórium
Verőce Betegotthon

Külön szólni kell a Rehabilitációs Intézetről. Ezt az intézményt azok a betegek vehetik igénybe, akik műtét, vagy egyéb súlyos betegséget követően még utókezelésre szorulnak.  A kezelés ingyenes.

Az Intézmény igazgatója Dr. Szablics Árpád, telefonszáma: 06/1 392- 3888

A beteg utókezelését a kezelő orvosa kérheti az Intézmény Igazgatójától.

Az Intézmény Budakeszin található, megközelíthető a Moszkva térről induló 22-es autóbusszal.

 

2./ Üdülésről:

Honvédségi üdülők: Balatonkenese, Göd, Annavölgy, Hajdúszoboszló, Mátraháza, Buják és Erdőbénye.

Kedvezményes üdültetésre jogosult a honvédségi nyugállományú katona, házastársával és eltartott gyermekeivel együtt, és a honvédségi polgári alkalmazottak. Beutalót az elő– és utószezonra kérhető. A kedvezményes üdülés időtartama 14 nap. A kedvezményes üdülési igényt a tárgyévet megelőző év november hó 1-ig a Hadkiegészítő Parancsnokságra kell leadni.

A nyugállományú katona gyermekével együtt főidényben is igénybe veheti a kedvezményes üdülést gyermeke 18. életévének betöltéséig, illetve ha a gyermeke közép vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, akkor a tanulmányai befejezéséig, de legfeljebb 25 éves életkoráig.

Az üdülést hétközi-, hétvégi pihenésre is igénybe lehet venni, a 14 nap keretén belül kedvezményesen, vagy azon túlmenően a teljes térítési díj megfizetésével.

Az igényjogosultságot a nyugállományú katona – a vele együtt érkező, közös háztartásban élő hozzátartozóikét is - „Katonai nyugdíjas igazolvánnyal” igazolhatja. Ha valamely hozzátartozó kívánja igénybe venni a kedvezményt, ez esetben hitelt érdemlő okmányokkal, a „Katonai nyugdíjas Igazolvány „hitelesített másolatával teheti meg, melyet a Hadkiegészítő Parancsnokság Üdülési ügyek, igazolványok, igazolások irodája állít ki. Telefonszám: 06/1 236- 5232.

Szükséges okmányok: Személyigazolvány, Adóazonosító kártya. Polgári alkalmazottak esetén a közalkalmazotti igazolás.

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd és csütörtök 08.00-15.00-ig, pénteken 08.00-12.00-ig.

Az üdüléshez szükséges beutalókat a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. postai úton továbbítja. 1143 Bp. Stefánia u. 34-36. III. e. 306 iroda.  /Üdülési ügyfélszolgálat/

Telefonszám: 06/1 299-569, 06/1 299-570. Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök 08.00-tól -15.00-ig, pénteken 08.00-tól 12.00-ig.  Itt lehet érdeklődni a hétközi, vagy a hétvégi esetleges szabad férőhelyek iránt is.

 

3./ Segélyről

A segély a kedvezőtlen szociális helyzetűek támogatására szolgál. Segélyre az jogosult, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot. A segélyt kérő adatlap a Tagozat vezetőségétől, (Bártfai Ferencné) kérhető, melyhez mellékelten csatolni kell a havi gázszámlát, távhőszámlát, lakbér, vagy a havi közös költségről szóló igazolást, gyógyszer havi kiadásairól szóló számlát és az előző havi nyugdíjszelvény másolatát.

A kérelmet minden évben február, május, augusztus 15-ig és október hó 1-ig kell Bártfainéhoz visszajuttatni.

A kuratórium negyedévenként ülésezik és dönt a beérkezett kérelmekről. Az elutasításban részesülőket levélben tájékoztatják a döntésükről.

 

4./ Kegyeleti ügyek:

Amennyiben a haláleset a beteg otthonában történt, akkor értesíteni kell a háziorvost, aki a további tennivalókról részletes tájékoztatást ad.

A kegyeleti gondoskodás érdekében a haláleset bekövetkezésekor a hozzátartozó telefonon értesítse a Hadkiegészítő Parancsnokságot.

A kegyeleti ügyeket intézők telefonszáma: 06/1 236-5196.

Ügyfélfogadás helye: 1134 Budapest XIII ker. Dózsa György út 51. Dózsa György út és a Lehel út sarok. (Megközelítési lehetőség a 14-es villamossal, vagy a 75-ös és 79-es trolival.)

Ügyfélfogadás telefonon történő előzetes egyeztetés alapján: kedd, szerda, csütörtök, 08.00-tól15.00-ig, pénteken 08.00-tól 12.00-ig Hétfőn ügyfélfogadás nincs.

A hozzátartozó mielőtt a Hadkiegészítő Parancsnokságot felkeresné, előzőleg keresse fel az elhalálozás helye szerinti önkormányzatot, ahová vigye magával: halott vizsgálati bizonyítványt, (itt kapja meg a halotti anyakönyvi kivonatot), házassági anyakönyvi kivonatot, az özvegy a TAJ kártyáját és az ADÓ számát, nyugdíjas törzsszámot, az elhunyt nyugdíjas igazolványát, személy igazolványát, útlevelét, autó vezetői engedélyt, és végül egy banki befogadó nyilatkozatot az elhunyt nyugdíjának átutalásához. Ezt követően kell az okmányokkal együtt a Hadkiegészítő Parancsnokságra menni, ahol megtörténik a temetés körülményeinek egyeztetése, illetőleg a Kieg. kezdeményezi az özvegyi nyugdíj folyósítását.

A Társadalombiztosító az özvegy részére az elhalálozott nyugdíjösszegének egy évig 60%-ot, azt követően 36%-ot folyósít.

A temetési költségeket meghatározott normáig a honvédség a Hadkiegészítő Parancsnokság részére kiállított  ÁFÁ–s számlák alapján rendezi..

A nyugállományú katonákat a „Magyar Honvédség halottjává” az MH Honvéd Vezérkar főnöke minősíti, a „ Katonai Szolgálat halottjává” a hadkiegészítő parancsnok minősíti.

Azokat a nyugdíjas honvédségi polgári alkalmazottakat, akik 20 év honvédségnél eltöltött munkaviszonnyal rendelkeztek, elhalálozásuk esetén „Honvédelmi szervezet saját halottja” minősítés illeti meg. A hozzátartozó kegyeleti költségtérítésben részesül. Az elszámolni kívánt ÁFÁ-s számlát a Hadkiegészítő Parancsnokság nevére és címére kell kiállítani. Azon elhunyt nyugállományú honvédségi dolgozó, kinek a katonai szervezete, melytől nyugállományba vonult, nem szűnt meg, a hozzátartozó a számlákat ott adja le. Amennyiben megszűnt, akkor a Hadkiegészítő Parancsnokságon kell leadni. Ha az elhalálozott katonai szervezete megszűnt a hozzátartozó hiteles okmányokkal kell, hogy igazolja az elhalálozott 20 éves munkaviszonyát. Az igazolás beszerezhető a HM Központi Irattárból, cím Budapest VII ker. Verseny utca 12. Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 08.30-tól12.00-ig és 13.30-tól 15.00-i

Kérjük klubtagjainkat és hozzátartozóikat, hogy amennyiben bekövetkezik a szomorú esemény, úgy értesítsék tagozatunk vezetőségét az elhalálozás és a temetés időpontjáról, hogy méltó módon búcsút vehessünk volt tagtársunktól.

 

5./ Mentők igénybevétele sürgős esetben:

MENTŐK: ÁLLAMI EGSZSÉGÜYI KÖZPONT

MH Dr. Radó György HONVÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT /HEK/

 

Mentőszolgálatának elérhetőségei:

465-1943

474-1111 és a 72926-os mellék

06/30/815-0248

06/30/815-0244

 

Igénybe veheti minden HM gondozási körbe tartozó, beutaló nem kell, CSAK HÍVNI KELL!

 

Mit kell mondani a telefonba:

-          milyen igényjogosult/ pld: nyá. ezredes /

-          panasza: pl. szívtájéki fájdalom, erős mellkasi szúrás, hányinger, hidegverejték, stb.,

-          az Állami Egészségügyi Intézetben kezelik-e?

-          hová kell jönnie a mentőnek, (pontos cím!)

-          bejelentő neve és telefonszáma,

 

Mit kell előkészíteni a mentők érkezéséig: / nyá. igazolványt, TAJ kártyát, zárójelentéseket, ambuláns kezelési lapokat, szedett gyógyszerek jegyzékét, aprópénzt /

 

A kórház minden nap ügyeletes.

Ha netán nincs bent honvédségi mentő, akkor kirendelik az Országos Mentőszolgálattól.

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel állunk rendelkezésre!


Készült: 2010. február hó 20-án.

Készítette: Bártfai Ferencné nyá. alezredes, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozat Szociális és Kegyeleti Bizottság megbízott vezetője.


Vissza a Szociális és kegyeleti hírekhez